Regulamin

Postanowienia ogólne

Sklep Ceram.EU obsługiwany przez firmę PL SYSTEMS, ul. Gwiaździsta 10/10 53-413 Wrocław,  NIP: 894-236-70-87, REGON: 932021153, zwaną dalej Ceram.EU

Warunki dokonywania zakupów

Ceram.EU prowadzi sprzedaż produktów za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem https://ceram.eu Do realizacji zamówień w Ceram.EU konieczny jest komputer z przeglądarką internetową,  programem pocztowym i dostępem do Internetu.

Oferta i realizacja zakupów

Wraz z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon,  faktura elektroniczna, faktura papierowa).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest złożenie zamówienia na stronach sklepu lub za pośrednictwem email wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie Ceram.EU są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 
Towar z opisem “Dostępny od ręki”,  posiadamy na stanie magazynowym. Dostępność towarów na indywidualne zamówienie, zależy od dostępności u danego producenta. Czas realizacji podany jest w dniach roboczych.

Reklamacje, zwroty i gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Ceram.EU nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Towary sprowadzane na indywidualne zamówienie z fabryki są towarami sprowadzanymi w konkretnej tonacji, kalibracji i ilości wedle zamówienia i w przypadku wyżej wymienionych towarów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Przed przyklejeniem płytek prosimy o sprawdzenie ich jakości, koloru, odcienia i wymiaru porównując płytki z różnych kartonów. Po przyklejeniu płytek reklamacje w/w. pozycji nie będą uwzględnianie. Płytki oznaczone jako gatunek II lub III nie podlegają reklamacji.

Podstawą do złożenia reklamacji jest protokół szkody, sporządzony przez kuriera dostarczającego przesyłkę.

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Odstępując od umowy, Nabywca odsyła towar we własnym zakresie i pokrywa koszty związane z transportem.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: PL SYSTEMS, ul. Gwiaździsta 10/10 53-413 Wrocław,  NIP: 894-236-70-87, REGON: 932021153  tel. 71 30 74 255, e-mail kontakt@ceram.eu

Postanowienia końcowe

Ceram.EU zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: kontakt@ceram.eu

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.

PŁYTKI CERAMICZNE – Ceram.EU

Salon Płytek Ceramicznych. Największy Wybór w Dobrych Cenach.

Zamów Wycenę